ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้20ครั้ง
เมื่อวานนี้136ครั้ง
เดือนนี้598ครั้ง
ทั้งหมด187,487ครั้ง

คณะกรรมการพระสิงห์มูลนิธิชุดปัจจุบัน


พระราชสิงหวรมุนี
ตำแหน่ง: ประธานมูลนิธิ

พระครูวิธานวรกิจ
ตำแหน่ง: รองประธาน 1
นายสุรัตน์ เหล็กงาม
ตำแหน่ง: รองประธาน ๒
พระครูสิริธรรมโฆษิต
ตำแหน่ง: กรรมการ
พระครูวิทิตศาสนาทร ดร.
ตำแหน่ง: กรรมการ เหรัญญิก
พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
ตำแหน่ง: กรรมการ
พระครูอุปถัมภกิจโกศล
ตำแหน่ง: กรรมการ
นายสุทัศน์ วัฒนพูน
ตำแหน่ง: กรรมการ
นายบรรพต ดอกไม้แก้ว
ตำแหน่ง: กรรมการ
ร.ต.ต. จีระศักดิ์ มาลายงค์
ตำแหน่ง: กรรมการ
นายปรีชา นัยโพธิ์
ตำแหน่ง: กรรมการ เลขานุการ

คณะกรรมการก่อตั้งเริ่มแรก
กรรมการก่อตั้งเริ่มแรก
1. พระโพธิรังสี
2. พระครูศีลสารโสภณ
3. พ.ต.ต.เจ้าชัยวรเชษฐ์
4. ร.ต.ต.นิกร ไชยชมพู
5. นายจรัล สุขเกษม
6. นายเยื้อน โอชเจริญ
7. นายฉันท์ วิชายาภัย (หลวงศรีประกาศ)

กรรมการชุดที่ 2
1. พระธรรมราชนุวัตร (ฟู อตฺตสิโว)
2. พระวิมลญาณมุนี (หนู ถาวโร)
3. หลวงศรีประกาศ
4. ขุนสนิทประชาราษฎร์ (สนิท จันทรศัพท์)
5. นายจันทร์ สิทธิประณีต
6. นายยุต วรรณภูติ
7. นายบุญศรี วิญญารัตน์
8. นายหวล ชัยมงคล
9. นายชื้น บุญยจันทรานนท์
10. นายขจร วุฒิชัยวงค์
11. นายสง่า ผ่องสะอาด

กรรมการชุดต่อมา 1 พ.ศ. 2526
1. นายไว ณ ลำพูน
2. นายชลอ ปูรณะพรรค์
3. นายชุ่ม บุญเรือง
4. นายสุรจิตต์ จันทรศัพท์
5. นายอาทิตย์ เจริญภักดี
6. นายไพศาล นทรสูต
7. นายปรีชา นัยโพธิ์

กรรมการชุดต่อมา 2 พ.ศ. 2533
1. นายอาทิตย์ เจริญภักดี
2. นายคำนึงบุญแฝง
3. นายสำเริง บริบูรณ์
4. นายมานะ พุ,พิพัฒน์
5. นายประหยัด ไพเราะ
6. นายไพศาล อินทรสูต
7. นายปรีชา นัยโพธิ์

กรรมการชุดต่อมา 3 พ.ศ.2542
1. พระธรรมสิทธาจารย์
2. พระครูวิธานวรกิจ
3. พระครูโกศลธรรมวิจิตร
4. พระครูสิริธรรมโฆษิจ
5. พระครูวิทิตศาสนาทร
6. นายอาทิตย์ เจริญภักดี
7. นายคำนึง บุญแฝง
8. นายไพศาล นทรสูต
9. นายสุทัศน์ วัฒนพูน
10. นายเพิ่มพูน สินสุขเศรษฐื
11. นายปรีชา นัยโพธิ์

กรรมการชุดปัจจุบัน
1. พระราชสิงหวรมุนี
2. พระครูวิธารวรกิจ
3. พระครูสิริธรรมโฆษิต
4. พระครูวิทิตศาสนาทร
5. พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์
6. พระครูอุปถัมภกิจโกศล
7. นายสุรัตน์ เหล็กงาม
8. นายสุทัศน์ วัฒนพูน
9. ร.ต.ต. จีระศักดิ์ มาลายงค์
10. นายบรรพต ดอกไม้แก้ว
11. นายปรีชา นัยโพธิ์


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027