ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้10ครั้ง
เมื่อวานนี้136ครั้ง
เดือนนี้588ครั้ง
ทั้งหมด187,477ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00485 นางลมุน จตุเทน ลมุน จตุเทน 800.00
00353 นายสุวัฒน์ จันทะโชโต นายสุวัฒน์ จันทะโชโต 900.00
00349 นางพลอย จิตสุทธิ,นายเจริญ กันทะวงค์ นางพลอย จิตสุทธิ,นายเจริญ กันทะวงค์ 2,000.00
00348 นส.พรพิมล เหล่าอุฬาร พรพิมล เหล่าอุฬาร 100.00
00347 นางลมุน จตุเทน ลมุน จตุเทน 200.00
00346 คุณสุรีย์ ชูวิเศษวณิชย์ กนกพร ชูวิเศษวณิชย์ 240.00
00345 นายอภิรัฐ สุรเชษฐ์ พระคุณแม่ 500.00
00344 นางสุนิสา พงศ์สร้อยเพชร สุทธิศักดิ์ พงศ์สร้อยเพชร 2,000.00
00343 นางประสาร ภักดีมโนจิตต์ ภักดีมโนจิตต์ 1,720.00
00342 นส.ธนิสร วรนุช นายหรรษา ชวลิตธำรง หรรษาและธนิสร 1,500.00
00341 นายเฉลิม นางเสนียม วรนุช ครอบครัววรนุช 1,000.00
00340 คุณวราภรณ์ เจียมนิยม บ้านสวนกัลยา 80,000.00
00329 พระครูมานิตรัตนคุณ(แก้ว อินฺทวณฺโณ) พระครูมานิตรัตนคุณ(แก้ว อินฺทวณฺโณ) 214,919.00
00327 คุณแม่สร้อยทิพย์-สร้อยทอง วัดบางนมโค คุณแม่สร้อยทิพย์-สร้อยทอง วัดบางนมโค 2,000.00
00326 คุณแม่บัวจันทร์ ชวชาติ และลูกหลาน คุณแม่บัวจันทร์ ชวชาติ และลูกหลาน 6,000.00
00325 คุณวิชัย,ศิริญญา,ชณัฐดา, ธรรมเภตรารักษ์ คุณวิชัย,ศิริญญา,ชณัฐดา, ธรรมเภตรารักษ์ 100.00
00324 พ.ต.อ.หญิง วิรญา พรหมยน พ.ต.อ.หญิง วิรญา พรหมยน 100.00
00323 นางชู้ง้อ หาญวิริยะพันธ์และญาติพี่น้อง ชู้ง้อ หาญวิริยะพันธ์ 300.00
00322 นางสาวจินดานุช กอนแสง นางสาวจินดานุช กอนแสง 100.00
00321 คุณจรูญ ถนอมธนะธรรม คุณจรูญ ถนอมธนะธรรม 200.00
00320 คุณสมพงษ์-สิทธิพล-วรพล วัฒน์สุขสันต์ คุณสมพงษ์-สิทธิพล-วรพล วัฒน์สุขสันต์ 1,000.00
00319 นางสาวสุภลักษณ์ นิลฤทธิ์ นางสาวสุภลักษณ์ นิลฤทธิ์ 100.00
00318 นางสาวสุดาพอน จินดา พ่อจำรัส แม่บัวผัน จินดา 100.00
00317 คุณเสกสรร รังสิยีรานนท์ นาวสาวภัสสรา,ณัชชา รังสินนท์ คุณเสกสรร รังสิยีรานนท์ นาวสาวภัสสรา,ณัชชา รังสินนท์ 500.00
00316 นางสาวสุนามัล สุวรรณพัฒนา ครอบครัวสุวรรณพัฒนา 300.00
00315 นายเผ่าพันธุ์ จันทร์แก้ว น.ส.กุหลาบ พฤติธรรมกุล ครอบครัวจันทร์แก้ว-พฤติธรรมกุล 100.00
00314 คุณกุลณารี- อัยฎา อัฐศิลาเลิศ คุณชญาภา มะโนเพ็ญ ครอบครัวอัฐศิลาเลิศ-มะโนเพ็ญ 100.00
00313 นางสมบูรณ์ ชวชาติ พร้อมครอบครัว นางสมบูรณ์ ชวชาติ 6,100.00
00312 คุณเฉลิม-พัทธนันท์ ด.ช.พีรวิชญ์ บุญงาม ครอบครัวบุญงาม 100.00
00311 นายสมบูรณ์-นางพัชรสุภาล สิทธิ นายสมบูรณ์-นางพัชรสุภาล สิทธิ 100.00
00310 คุณคณิตา อินทรสูต คุณคณิตา อินทรสูต 100.00
00309 คุณวรรณพิมล จิตต์ชุลาภ คุณวรรณพิมล จิตต์ชุลาภ 100.00
00308 นายอดุลย์-นางศิริวรรณ มีทรัพย์ ครอบครัวมีทรัพย์ 100.00
00307 นางอัมพร จิตต์โสรี นางอัมพร จิตต์โสรี 800.00
00306 นายอัครวัฒน์-นางเจริญวัตร อินทร ครอบครัวอินทร 100.00
00305 นายประยุทธ-นางจิราพร มุกดาภิรมย์ ครอบครัวมุกดาภิรมย์ 100.00
00304 นายวิจิตร ธาราทิพยกุล นายวิจิตร ธาราทิพยกุล 1,100.00
00303 ด.ต.เดชาวัต-นางธนพินท์ น.ส.วาเศรษฐี สมแก้ว ครอบครัว สมแก้ว 100.00
00302 ด.ญ.จิราพร เสนาบุตร นางจีรภา สุภาศรี ครอบครัวเสนาบุตร-สุภาศรี 100.00
00301 นางปราณิสา-นายภูณภัช น.ส.กัลชนิภา ยศยิ่ง ครอบครัวยศยิ่ง 100.00
00300 ครอบครัวฤกษ์สตรี ครอบครัวฤกษ์สตรี 100.00
00299 นางเข็มทอง คำมามูล นางเข็มทอง คำมามูล 100.00
00298 นางอุบล สิงห์แก้ว นางอุบล สิงห์แก้ว 100.00
00297 นางสาวทิมพา จงอยู่สุข นางสาวทิมพา จงอยู่สุข 100.00
00296 นายชัชวาล-อรุณ เทวสถิตพงษ์ ครอบครัวเทวสถิตพงษ์ 100.00
00295 น.ส.ชุติมา กฤษสุทธิกุล น.ส.ชุติมา กฤษสุทธิกุล 100.00
00294 คุณนิภา มีเครือรอด นิภา มีเครือรอด 100.00
00293 คุณนภดล ขันพล นภดล ขันพล 100.00
00292 คุณอภิรักษ์-ศิวาภรณ์ มณีมาโรจน์ อภิรักษ์-ศิวาภรณ์ มณีมาโรจน์ 100.00
00291 คุณอรอุมา แสนธิ คุณอรอุมา แสนธิ 100.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027