ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้45ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,092ครั้ง
ทั้งหมด175,713ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00350 คุณธีระ ปัญญาปฏิภาณ ธีระ ปัญญาปฏิภาณ 10,000.00
00512 นางสุรพงศ์ พรรณเชษฐ์ พรรณเชษฐ์ 2,000.00
00507 นายเสริทสิทธ์ นางศรีวัลย์ จันทร์ทนต์ ครอบครัว จันทร์ทนต์ 2,000.00
00506 คุณภาสิกา กิตต์กมล ภาสิกา กิตต์กมล 1,000.00
00505 นางสาวสุกฤต รัตนบวรกุล นางสาวสุกฤต รัตนบวรกุล 1,000.00
00504 นางสาวสุภานี เลิศวิสัยวิทยา นางสาวสุภานี เลิศวิสัยวิทยา 5,000.00
00503 นางสาวอรอนงค์ หอมศิริวรรณ พ่อฮั้ว แม่พรหมมา หอมศิริวรรณ 500.00
00502 นางสาวฐิตินันท์ เจริญวิเทศ เจริญวิเทศ 1,000.00
00500 คุณประเทือง คุณวิไล เลิศลาภยศ ครอบครัวเลิศลาภยศ 1,000.00
00498 พระครูปลัดหล้า อมรเมโธ พระครูปลัดหล้า อมรเมโธ 5,000.00
00497 คุณดาราวรรณ ประทีบอุษานนท์ ดาราวรรณ ประทีบอุษานนท์ 500.00
00496 นางนิชาภา โอสถศิลป์ จำเซ้ง แซ่ซึง และไช้ฮวย แซ่แต้ 500.00
00495 นายเอกภูมิ ฉัตรวุฒิไกร ฉัตรวุฒิไกร 2,000.00
00494 คุณนิตยา สุนทรศิริพงศ์ นางเตยเดียว แซ่โง้ว และครอบครัว 1,000.00
00492 อาจารย์นิยม ผุยเจริญ คุณแม่ราตรี ผุยเจริญ 5,000.00
00491 คุณจันทราวดี วิทยานุกรณ์ คุณพ่อแถว คุณแม่นิยม วิทยานุกรณ์ 100,000.00
00489 นางดนิดา วาสซิงค์ ดนิดา วาสซิงค์ 1,500.00
00488 คุณณสิกาญจน์ กิตติพรวริษฐ ณสิกาญจน์ กิตติพรวริษฐ 500.00
00487 บริจาคให้วัดพระสิงห์ บริจาคให้วัดพระสิงห์ 3,000.00
00486 สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ สมาคมชาวอีสานเชียงใหม่ 3,000.00
00388 คุณแม่เจียร พันธุ์ทหาร และครอบครัว คุณแม่เจียร พันธุ์ทหาร และครอบครัว 30,300.00
00249 แม่อุ้ยดำ ยอดคำปา แม่อุ้ยดำ ยอดคำปา 41,340.00
00222 นางรำพรรณ เหล่มประวัติ นางรำพรรณ เหล่มประวัติ 5,000.00
00522 นายชวัตร นางกอบกุล กออวยชัย ชวัตร - กอบกุล กออวยชัย 500.00
00521 นายพิสุทธิศักดิ์ นางอาจริณีย์ ครอบครัวพลอยชิตกุล 500.00
00520 นางสุรัสวดี จันทรัตน์ และครอบครัว นางสุรัสวดี จันทรัตน์ และครอบครัว 1,000.00
00519 คุณสอางค์ ศรีเทียนอินทร์ ขุนอินทร์นรกิจ 10,000.00
00118 คุณแม่ถนอมศรี วงศ์วรรณ คุณแม่ถนอมศรี วงศ์วรรณ 24,100.00
00010 คณะ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง คุณหมอชื้น คุณแม่ปุยฝ้าย คันธพนิต 38,000.00
00001 รศ.ปราณีต สวัสดิรักษา+ญาติพี่น้อง ผิว สวัสดิรักษา 151,000.00
00528 นางสาวนพรัตน์ สารีวงษ์ นางสาวนพรัตน์ สารีวงษ์ 600.00
00527 นางสาวสุจิณ เหมือนทองดี นางสาวสุจิณ เหมือนทองดี 600.00
00526 ครอบครัวครูปราจิณ สัตยมงคล คุณแม่ทองปอน โพธิ์เส็ง คุณชัยยันต์ สัตยมงคล 1,000.00
00525 นางสาวสิริพร สู่เจริญ นางสาวสิริพร สู่เจริญ 800.00
00524 นางสาวณัฐติยา หาญอิศราเวช นางสาวณัฐติยา หาญอิศราเวช 1,200.00
00431 นายสายชล นางพรวิรัล เกตุเพชร นายสายชล นางพรวิรัล เกตุเพชร 10,900.00
00427 เด็กชายสกรรจ์ บุญศิริ เด็กชายสกรรจ์ บุญศิริ 700.00
00425 พล.ต.ต.อติพล-ดาภรณ์ วีรสาร คุณารักษ์ 40,000.00
00420 คุณศันสนีย์ ปัญญาปฏิภาณ พระอนุกร อตฺทนฺโต (สร้อยฟ้า) 12,000.00
00397 คุณพ่ออิ่มคุณแม่หั้ว บัวทอง พร้อมลูกหลาน คุณพ่ออิ่มคุณแม่หั้ว บัวทอง พร้อมลูกหลาน 5,100.00
00383 คุณแม่วรรณี จิตติเดชารักษ์ คุณพ่อชัย จิตติเดชารักษ์ 9,500.00
00366 พระครูปลัดเดช กิตติสทฺโ (ทรงจิต) พระครูปลัดเดช กิตติสทฺโท(ทรงจิต) 30,400.00
00241 นางคูณสี หาญอิศราเวช นางคูณสี หาญอิศราเวช 900.00
00230 นายกฤษฎา แสงบุญ นายกฤษฎา แสงบุญ 1,300.00
00219 น.ส.อัญญารัตน์ หาญอิศราเวช น.ส.อัญญารัตน์ หาญอิศราเวช 3,000.00
00218 อัยการดุสิต ทองเสนา อัยการดุสิต ทองเสนา 4,000.00
00531 อ.สำราญ เจนวชิรพงค์ พร้อมครอบครัว เจนวชิรพงค์ 10,000.00
00530 คุณวิภาวิณี อนุสรณ์เสรี วิภาวิณี อนุสรณ์เสรี 30,000.00
00529 นางสาวพีรพรรณ โปธาเจริญ นางสาวพีรพรรณ โปธาเจริญ 1,000.00
00516 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ - นันทนา ปรารถนาดี คุณแม่ประดับ พงษ์ศิริ - นันทนา ปรารถนาดี และครอบครัว 156,428.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027