ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้31ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,078ครั้ง
ทั้งหมด175,699ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00429 คุณแม่ประดับคุณหมอพงษ์คุณนันทนาปราถนาดี นิธิปราถนาดีและคุณแม่ประดับ 154,428.00
00432 คุณอำพรศรี บุพการะกุล คุณอำพรศรี บุพการะกุล 2,000.00
00435 คุณพวงเพชร ปินตาเทพ ปินตาเทพ 190.00
00434 คุณพนิดา อุปขาว อุปขาว 200.00
00437 พระมหานพดล อกิญฺจโน สุคำ พ่อแก้ว สุตำ 1,000.00
00438 นางสาวนัฐชานันท์ อนันต์มีโชค นางสาวนัฐชานันท์ อนันต์มีโชค 100.00
00439 คุณกวี จำรัสผลเลิศ คุณกวี จำรัสผลเลิศ 30,000.00
00441 นายวัฒนันต์ นางวาสนา นัยโพธิ์ อำภานุสรณ์ 20,000.00
00445 นายเฉลิมพล สุจริต ครอบครัวสุจริต 1,000.00
00444 นางสาวสมพร หอมกลิ่น นางสาวสมพร หอมกลิ่น 500.00
00447 นายสมชาย เปี่ยมสุข สมชาย เปี่ยมสุข 2,000.00
00448 เอนก และ สุธรรม เอกฉันท์ เอกฉันท์ 500.00
00453 นสิกาญจน์ กิตติพรวริษฐ คุณนสิกาญจน์ กิตติพรวริษฐ 500.00
00452 คุณมาลินี จิรวัฒนรังสี มาลินี จิรวัฒนรังสี 600.00
00451 พ.ต.ต.เศรษฐชัย ธรรมน้อย พ.ค.ค.เศรษฐชัย ธรรมน้อย 1,000.00
00455 คุณ บุญศรี ทองเหลือง บุญศรี ทองเหลือง 3,000.00
00450 พ่อบุญทัศน์ แม่บุญด่วน ทุนคำและลูกหลาน ทุนคำและลูกหลาน 200.00
00457 คุณสมชัย คุณกาญจนา แซ่นิ้ม คุณสมชัย คุณกาญจนา แซ่นิ้ม 3,000.00
00456 คุณสมชาย เอมโอช เอมโอช 3,000.00
00449 อ.ลดาวัลย์ สุวรรณมาส อ.ลดาวัลย์ สุวรรณมาส 50,000.00
00141 คุณศันสนีย์ ปัญญาปฏิภาณ ศันสนีย์ ปัญญาปฏิภาณ 301,400.00
00469 นางทิพย์วรรณ พงษ์ไพบูลย์ คุณแม่เรือนแก้ว บุญตัน 700.00
00468 นางพิมลพรรณ นิธิสุวรรณรักษา คุณลุงพิพัฒน์ ทิวะพงษ์สรณ์ 500.00
00467 คุณภีรวุฒน์ ปัญญาวุฒิโรจน์ ปัญญาวุฒิโรจน์ 300.00
00466 นายคเชนพงษ์ สุมาลย์โรจน์ สุมาลย์โรจน์ 200.00
00465 นางศิรินา ตั้งปภาวี ตั้งปภาวี 1,000.00
00463 นางผกามาตร์ ทิยะขัติ นางผกามาตร์ ทิยะขัติ 1,000.00
00462 นายชุม นางจำปา มายาง นายชุม นางจำปา มายาง 2,000.00
00461 นายอ้าย นางจันทร์สม มายาง นายอ้าย นางจันทร์สม มายาง 2,000.00
00460 คุณตุลชัย วรมานะกุล วรมานะกุล 500.00
00458 นางจิดาภา หวังแก้ว จิดาภา หวังแก้ว 600.00
00352 นางลัดดาวัลย์ แซ่ลิ้ม ลัดดาวัลย์ 1,000.00
00484 คุณกรรณพร ธนวัฒน์และครอบครัว กรรณพร ธนวัฒน์และครอบครัว 2,000.00
00509 นางสาวปรัชญารพี กุลวิจิตรรัตน์ ปรัชญารพี กุลวิจิตรรัตน์ 500.00
00508 นายวัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี วัชรินทร์ โรจนวัชรมนตรี 1,000.00
00490 คุณบุญยก พวงสุนทร บุญยก พวงสุนทร 1,700.00
00510 นางสุกัญญา พฤฒิพันธ์ ครอบครัวพฤฒิพันธ์ 1,000.00
00470 นายบุญเพ็ง นางเกษมศรี อนันตา อนันตา 2,000.00
00518 นายสุรพงศ์ พรรณเชษฐ์ พรรณเชษฐ์ 2,000.00
00511 คุณอัญชนา กลิ่นเทียน อัญชนา กลิ่นเทียน 2,000.00
00501 นายพยุงศักดิ์ นางชลีวรรณ วิรยศิริ นายพยุงศักดิ์ นางชลีวรรณ วิรยศิริ 10,000.00
00499 คุณประเทือง คุณวิไล เลิศลาภยศ ครอบครัวเลิศลาภยศ 1,000.00
00483 นางสาวอัญศุมาลี ทองพุ่ม โครงการบ้านหรรษา เชียงใหม่ 2,000.00
00482 คุณครูเดชาวัด แสนโสดา คณะแสวงบุญจังหวัดสมุทรปราการ 3,000.00
00481 นางสาวนวพัฒน์ สุปัญญาวิโรจน์ พร้อมคณะ นางสาวนวพัฒน์ สุปัญญาวิโรจน์ พร้อมคณะ 1,500.00
00479 นางสาวประภาวลัย คชศิลา ครอบครัวคชศิลา 8,474.00
00478 หจก.นบโพธิ์ออยล์ นบโพธิ์ 1,200.00
00477 นางกัลยา ศรีบุญมา และบุตร ธิดา กัลยา ศรีบุญมา 500.00
00433 นางนภา นิธิสุวรรณรักษา นิธิสุวรรณรักษา 1,000.00
00351 คุณอดิศร ปัญญาปฏิภาณ อดิศร ปัญญาปฏิภาณ 10,000.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027