ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้22ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,069ครั้ง
ทั้งหมด175,690ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00362 นางบุบผา กำเนิดศิริ พร้อมญาติพี่น้อง คุณพ่อชิต คุณแม่ทองหล่อ ทองบุญนุ่ม 11,000.00
00361 คุณจุมพล นางรำพรรณ โภคะกุล จุมพล-รำพรรณ โภคะกุล 101,000.00
00360 อาจารย์ศิริพร(กาวิชัย)สุริยะ พ่อครูอุ่นเรือน แม่จันทร์ทิพย์ กาวิชัย 16,000.00
00364 นายสรปรัชญ์นางสุภาพันธ์ กิตติกาญจณาพงศ์ พร้อมครอบครัว อู๋ สินทรงบาดาล9 1,909.00
00368 พระครูปลัดอุทัย รตนปญฺโญ พระครูปลัดอุทัย รตนปญฺโญ 10,000.00
00367 คุณบุญชู ยังคล้าย บุญชู ยังคล้าย 1,000.00
00365 คุณครูเดชาวัต แสนโสภา คณะแสวงบุญจังหวัดสมุทรปราการ 3,000.00
00369 นายไชยชนะ ไชยนิเวสน์ นายไชยชนะ ไชยนิเวสน์ 10,000.00
00371 นางสาวอัญศุมาลี ทองพุม โครงการบ้านหรรษา เชียงใหม่ 2,000.00
00370 นางภานิชสุชา ไชยโชติ นางภานิชสุชา ไชยโชติ 5,000.00
00374 คุณพิชิต-วรรณา-รุ่งฤดี เจษฎาณุกุล เจษฎาณุกุล 1,000.00
00373 คุณซูเค็ง แซ่เล้า ซูเค็ง 1,000.00
00372 คุณกรรณกร ธนวัฒน์ กรรณกร ธนวัฒน์และครอบครัว 2,000.00
00376 คุณรักษ์พงศ์ นิธิสุวรรณรักษา คุณยายไช้ฮวย แซ่แต้ 500.00
00375 คุณฉัตรชัย นิธิสุวรรณรักษา คุณแม่เฮียง แซ่เล้า 500.00
00381 นายคเนศ ทวีผล คุณแม่นิตยา แก้วจันทร์ 500.00
00380 นางคำแสน ท้าวนอก คุณแม่ต๋า บานเย็น 200.00
00379 คุณทิพย์วรรณ พงษ์ไพบูลย์ คุณแม่เรือนแก้ว บุญตัน 100.00
00378 คุณดนิตา วาสซิงค์ ดนิตา วาสซืงค์ 200.00
00377 นายเนรมิต ไชยนิเวสน์ นายเนรมิต ไชยนิเวสน์ 5,000.00
00385 นายณัฏฐพนม พรหมชัยพฤกษ์ นายเซียง แซ่ยับ 500.00
00384 นายณัฏฐพนม พรหมชัยพฤกษ์ นางยิน แซ่หลิ่ว 900.00
00382 นางสาวฐิติมา อังคถาวรวงศ์ ฐิติมา อังคถาวรวงศ์ 610.00
00387 นายกิตติ ศรีวัฒนางกูร พ.ต.ท.จิรวิทย์ - สุพัตรา สุคันธมาน และลูกหลาน 21,000.00
00390 พ่ออิ่มแม่ฮั้ว บัวทอง พร้อมลูกหลาน พ่ออิ่มแม่ฮั้ว บัวทอง พร้อมลูกหลาน 300.00
00392 สมาคมชาวอีสาน เชียงใหม่ สมาคมชาวอีสาน เชียงใหม่ 3,000.00
00393 นางสาว นิดา วงศ์พันเลิศ นางสาว นิดา วงศ์พันเลิศ 22,000.00
00395 คุณอรกัญญา พันธุ์ศรี และครอบครัว คุณอรกัญญา พันธุ์ศรี และครอบครัว 1,000.00
00399 นางสาวนวรัตน์ นิธิสุวรรณรักษา คุณป้าปราณี พฤกษ์ประเสริฐดี 1,000.00
00396 พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์(พระมหาชรัมภ์ แก้วจินดา) 15,000.00
00403 คุณดาราวรรณ ประทีปอุษานนท์ ดาราวรรณ ประทีปอุษานนท์ 100.00
00402 นางสาวนัฐธิดา ตันจันตา คุณแม่แสงจันทร์ ไชยคุณา 800.00
00401 คุณปริญญา ตังเจริญสุข ร้านกิจไพศาลโทรทัศน์ 1,100.00
00404 นายสุทธิโรจน์ ยิ่งชัชวาลชัย ,คุณรัชดาวัลย์ ยุวเจริญวงศ์และครอบครัว นายสุทธิโรจน์ ยิ่งชัชวาลชัย ,คุณรัชดาวัลย์ ยุวเจริญวงศ์และครอบครัว 1,000.00
00405 พระครูใบฎีกาประดุจ ชินทตฺโต (เขื่อนเป๊ก) ประดุจ เขื่อนเป๊ก 5,000.00
00407 นายนพดล ปัญญาภาส ปัญญาภาส 1,300.00
00408 นางศรีพรรณ นายอำพล มงคลแก้ว นางศรีพรรณ นายอำพล มงคลแก้ว 10,000.00
00410 ไม่ประสงค์ออกนาม(บอหมีเซี๊ย) บริจาคให้มูลนิธิวัดพระสิงห์ 3,000.00
00414 นางสาววิภาดา ชวชาติ นางสาววิภาดา ชวชาติ 1,000.00
00413 นางสาวศันสนีย์ ชวชาติ นางสาวศันสนีย์ ชวชาติ 1,100.00
00412 นางสาววราลักษณ์ ชวชาติ นางสาววราลักษณ์ ชวชาติ 1,800.00
00415 คณะญาติพี่น้อง ลูกหลานทุกคน ครอบครัว ชวชาติ,แซ่ฉั่ว,ชุติธรรมวัฒน์,แซ่โหล่,ไชยวุฒิ,บ้านชัวสุนเฮง 5,000.00
00418 นายกอบชัย นางสุดา อรรตเวทิน ร้านปัญญาภัณฑ์ 300.00
00417 นายกฤษณะ เอี่ยมสา,นส.วราพร บุญมี นายกฤษณะ เอี่ยมสา,นส.วราพร บุญมี 100.00
00419 นางสาวนงนภัส จิตรุ่งเรือง นางสาวนงนภัส จิตรุ่งเรือง 100.00
00424 พระพีรพล อภิวณฺโน ทวีวงศ์กสิน 1,000.00
00423 นางสาวอัมพร ชุติธรรมวัตน์ นางสาวอัมพร ชุติธรรมวัตน์ 2,000.00
00422 คุณพ่อจำนง คุณแม่กิมเอง นส.วราภรณ์ นายอนุรัตน์ นายนัฐพงศ์ สถาพรพันธ์ คุณพ่อจำนง สถาพรพันธ์ 5,000.00
00421 นายสุชาติ นางวีณา ศรีสมบูรณ์ สุชาติ-วีณา ศรีสมบูรณ์ 12,000.00
00426 คุณพิชัยยุทธ์-พนมพร วานิชชานนท์ คุณารักษ์ 5,000.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027