ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้33ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,080ครั้ง
ทั้งหมด175,701ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00055 คณะลูกหลานคุณสืบสวัสดิ์ โทณะวนิ สืบสวัสดิ์ โทณะวนิ 16,020.00
00053 เจ้าแม่คำป้อ ขันธรักษณ์ ณ ลำปาง เจ้าแม่คำป้อ ขันธรักษ์ ณ ลำปาง 10,000.00
00052 พระธรรมสิทธาจารย์ พระธรรมสิทธาจารย์(กิ่งแก้ว) 101,368.00
00051 Mr. Hamoru Hirata Mr.Hamoru Hirata 5,000.00
00050 คณะลูก หลาน ญาติพี่น้อง ตระกูลพงศ์พิพัฒน์ คุณย่า บุญจง พงศ์พิพัฒน์ 249,300.00
00049 คุณอาทิตย์ คุณรัชนี เจริญภักดี เจริญภักดี 17,000.00
00047 คุณอุทุมพร มหาสุวรรณ คุณประภากร สัมพันธ์สวาท น.พ. ทองท้วม ,คุณอัญชลี มหาสุวรรณ 10,000.00
00046 คณะลูกหลานคุณชูชัย ชุมจิตร ชูชัย ชุมจิตร 5,000.00
00045 คณะลูกหลานตระกูลจันทรมังกร คุณแม่กัลยา จันทรมังกร 10,000.00
00044 คุณชุมพิศ ศิริโชติ ชุมพิศ ศิริโชติ 1,000.00
00043 คณะลูกหลานแม่อังกาบ ปิติวรรณ คุณพ่อเล็ก แม่อังกาบ ปิติวรรณ 7,500.00
00042 คณะลูหลานญาติพี่น้อง วนิดา อาจหาญ 101,650.00
00041 นายแพทย์กิจชัย ยิ่งเสรี ยิ่งเสรี 20,000.00
00040 คุณแม่บุญปั๋น ใจคำ บุญปั๋น ใจคำ 2,700.00
00039 นายทองพูน ไชยราช ทองพูน ไชยราช 1,000.00
00038 คุณเสน่ห์ คุณพรทิพย์ สิงหลักษณ์ เสน่ห์ -พรทิพย์ สิงหลักษณ์ 100,000.00
00037 นายสะอาด สิทธิจำลอง นายสะอาด สิทธิจำลอง 7,020.00
00036 ครอบครัว พระสิงห์การพิมพ์ คำป้อม 15,070.00
00034 อาจารย์วิทยา ศรีปราชญ์ วิทยา ศรีปราชญ์ 1,000.00
00032 นายบุญแถม นางสมจิตร ไชยทอง ?ไชยทอง? (บุญแต้ม) 18,070.00
00031 นายโสภณ รักราษฎร์ รักราษฎร์ 1,000.00
00030 คุณนายชด ธรรมานุรักษ์ คุณนาย ชด ธรรมานุรักษ์ 5,000.00
00029 คุณนายละออ วรเชษฐ์ คุณนายละออ วรเชษฐ์ 3,900.00
00028 ดร. สิงห์ทน คำซาว คำซาว 4,000.00
00026 หลวงและนางสารบรรบริหารโชตินุชิต หลวงและนางสารบรรบริหารโชตินุชิต 3,000.00
00025 คุณวิชิต ศรีเรืองสุข ?ศรีเรืองสุข? 12,665.00
00024 คุณ สุพิน คล่องพานิชย์ คุณสุพิน คล่องพานิชย์ 1,000.00
00023 คุณจิรศักดิ์ คุณวันเพ็ญ สิทธิประณีต คุณจิรศักดิ์+วันเพ็ญ สิทธิประณีต 5,000.00
00022 คุณ ณรงค์ เรืองวิสุทธิ์ ?ขุนอนุกรบุรี?แม่เฮียง,แม่หลาน นิมากร 191,542.00
00021 คุณ จุฑาภา วรรณชัย จุฑาภา 5,000.00
00020 ครอบครัว ?สู่สุข?(อ.กรองทอง,รัชนี) ?สู่สุข? 25,920.00
00018 คุณแม่ เต็งหง่วย ศิริวิสูตร คุณแม่เต็งหง่วย ศิริวิสูตร 600.00
00017 พ.ม.ศิริวัฒน์ ปญฺญาธโร(แสงทอง) พระมหาศิริวัฒน์ ปญฺญาธโร 845.00
00016 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระเทพวิสุทธาจารย์ 5,000.00
00015 คุณแม่พวงแก้ว จารุเศรณี คุณแม่พวงแก้ว จารุเศรณี 10,000.00
00014 นายแพทย์ สุพจน์ ศิริรัตน์ นายแพทย์สุพจน์ ศิริรัตน์ 100,000.00
00013 คุณแม่แข สิทธิโชค สิทธิโชค 12,000.00
00012 คุณ เถาวัลย์ พลดวงคำ คุณแม่จันทร์แดง พลดวงคำ 1,000.00
00011 คุณไพศาล คุณฑีฆา อินทรสูต อินทรสูต 1,000.00
00008 คุณนิยม คุณทวีรักษ์ พนายางกูร บริษัทไม้อบทวีพรรณ 9,000.00
00007 คุณศรีพรรณ ศิริบุญมา คุณ ศรีพรรณ ศิริบุญมา 1,000.00
00006 นายแพทย์ระเบียบ ฤกษ์เกษม นายแพทย์ระเบียบ ฤกษ์เกษม 20,000.00
00005 คุณสุปรานี อำนวย สุปรานี อำนวย 1,510.00
00003 คุณยายลูกอินทร์ ทัศนพยัคฆ์ ลูกอินทร์ ทัศนพยัคฆ์ 1,820.00
00355 คุณพรหมณัฐ สุขปลื้มลักษมี ครอบครัวสุขปลื้มลักษมี 2,000.00
00358 นายอานนท์ มุ้งลิ้ม นายอานนท์ มุ้งลิ้ม 200.00
00357 นางสาววรวรรณ สิริพฤกษา นางสาววรวรรณ สิริพฤกษา 309.00
00356 นางสาวณัฐธยาน์ นิยมธรรม นางสาวณัฐธยาน์ นิยมธรรม 300.00
00359 นางสาวนิชา วงศ์พันเลิศ นางสาวนิชา วงศ์พันเลิศ 22,000.00
00363 คุณนิจนิรันดร์ สุวรรณเกษา คุณนิจนิรันดร์ สุวรรณเกษา 5,000.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027