ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้24ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,071ครั้ง
ทั้งหมด175,692ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00122 คุณมณทิรา ลินทะพันธ์ มณทิรา ลินทะพันธ์ 1,500.00
00121 นาย เอเดี้ยน ว่อง เอเดี้ยน ว่อง 5,000.00
00119 คุณสิรารมย์ เตชะชื่น สิรารมย์ เตชะชื่น 28,500.00
00117 พระครูอุปถัมภกิจโกศล ดวงจันทร์ คำภีระ 5,200.00
00116 คุณพัชนี ศีติสาร ครอบครัว ดร.มนู คุณพัชนี ศีติสาร 158,000.00
00114 นายอาทิตย์ เรือนแก้ว ครอบครัวเรือนแก้ว 1,340.00
00113 นาย สัญญา มีมานะ ครอบครัวมีมานะ 300.00
00112 น.ส.ทิวาพรรณ และ ครอบครัว ครอบครัวฟองคำ 100.00
00111 คุณพรสรัญคุณวานิชคุณประกาศิต รัตนวิจิตร ครอบครัวรัตนวิจิตร 300.00
00110 คุณพัลลพ อเนกดี ครอบครัวอเนกดี 500.00
00109 คุณวุฒิไกรคุณกฤติมาคุณวรากร ชัยชนะ ครอบครัวชัยชนะ 200.00
00108 พ่อครูพรหมมา แม่ครูสุแก้ว ไชยชนะ ครอบครัวไชยชนะ 5,000.00
00107 จ.ส.ต. อำนาย ปัญญาใจ ครอบครัวปัญญาใจ 100.00
00106 นาย จ่อ คำเมือง นายจ่อ คำเมือง 100.00
00105 พ.ต.ต.เศรษรชัย คุณจรวยพร ธรรมน้อย ครอบครัวธรรมน้อย 100.00
00104 ดญ.สราวดี คุณ สำเริง สโมทัย ครอบครัวสโมทัย 100.00
00103 นางสาวเสงี่ยม ทรงชัย นางสาวเสงี่ยม ทรงชัย 100.00
00102 คุณสมศักดิ์ คุณจิราภรณ์ และ ลูกๆ ครอบครัวสายพิน 100.00
00101 คุณณรงค์,คุณอรนุช,ดช.เป็นหนึ่ง ผัดเป้า ครอบครัวผัดเป้า 1,000.00
00098 นางสาว.อุทุมพร ทศรัตน์ อุทุมพร ทศรัตน์ 7,600.00
00097 นายถนัด นางวรรณา ดวงทิพย์ ครอบครัวดวงทิพย์ 8,000.00
00096 คุณพัชรี สมบัติรัตนกุล และบุตร ธิดา คุณพัชรี สมบัติรัตนกุล และบุตร ธิดา 100.00
00095 พ.ต.ท.สันติ สิริวัฒนพรกุล พ.ต.ท. สันติ สิริวัฒนพรกุล 100.00
00094 นางอรเฉิด รังสีกุล อรเฉิด รังสีกุล 500.00
00093 นางสาวพัศวีร์ บาลีวุฒิพัฒน์ พ่อจู แม่ต่อม บาลี 4,300.00
00092 คุณพ่อถวิล บุรีรักษ์ พร้อมลูกหลาน คุณแม่ สะอิ้ง บุรีรักษ์ 19,500.00
00091 คุณเล็ก โคว้วารินทร์ โคว้วารินทร์ 200.00
00090 คุณเขมพัฒน์ คุณจารุวรรณ ธรรมเกษร ธรรมเกษร 100.00
00089 คุณขจร+คำปัน วุฒิชัยวงค์ วุฒิชัยวงค์ 1,850.00
00088 คุณหญิงมณฑา สวัสดิสิงห์ สวัสดิสิงห์ 13,520.00
00087 คุณแม่หล้า โอชเจริญ แม่หล้า โอชเจริญ 900.00
00084 คุณภูมิพัฒน์ คุณปิยศิริ เชิดชู เชิดชู อภิรักษ์ 1,000.00
00081 อ.จรีย์ สุนทรสิงห์และครอบครัว จรีย์ สุนทรสิงห์ 13,000.00
00079 คุณเดือน คุณแคนดี้ และ ญาติ คุณพ่อกฤช สุกุมลจันทร์ 7,200.00
00078 คุณแม่วงเดือน หงษ์หิรัญ+ลูกหลาน คุณแม่วงเดือน หงษ์หิรัญ 182,000.00
00077 คุณบรรพต คุณศรีสุดา ดอกไม้แก้ว องอาจ ดอกไม้แก้ว 42,900.00
00076 คุณแม่ประไพ จุลพันธ์และลูกหลาน ครอบครัวจุลพันธ์ 113,000.00
00075 พระครูสิริธรรมโฆษิต (สาธิต ตามพรหัตถ์) พระครูสิริธรรมโฆษิต (สาธิต ตามพระหัตถ์) 34,200.00
00072 คุณชำนาญ คุณพัฒน์นรี จันทพิรักษ์ คุณชำนาญ คุณพัฒน์นรี จันทพิรักษ์ 23,000.00
00071 คุณพ่อหล้า วงศ์ไชย คุณพ่อหล้า วงศ์ไชย 200.00
00070 ร.ต.ต.จำรัส คุณพงษ์พันธ์ ภูมิวิเศษ ร.ต.ตจำรัส คุณพงษ์พันธ์ ภูมิวิเศษ 18,900.00
00068 คุณผาณิต จารุชาติ คุณผาณิต จารุชาติ 5,000.00
00067 คุณแม่ผล จันทรวิสุทธิ์ คุณแม่ผล จันทรวิสุทธิ์ 10,019.00
00065 คุณแม่วงเดือน สุขเกษม คุณแม่วงเดือน สุขเกษม 8,300.00
00064 คุณจงจิตต์ คุณวิมล สัตตะพันธ์คีรี คุณจงจิตต์ คุณวิมล สัตตะพันธ์คีรี 1,000.00
00062 คุณแม่จิตรา ประสพโชคชัย +ลูกหลาน คุณแม่จิตรา ประสพโชคชัย 108,000.00
00061 พระราชวีราคม พระสุมณฑ์ศาสนกิจ(บุญรักษ์) 10,000.00
00058 พ่อหนานแก้ว แม่บัวจิ๋น โพธิมา หอพักพระสิงห์ 19,730.00
00057 อ.กาลันต์ กรโกวิท และ ญาติพี่น้อง กรโกวิท 42,000.00
00056 อ.แสงชัย สิงหวิบูลย์ และ ลูกหลาน แสงชัย สิงหวิบูลย์ 10,000.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027