ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้35ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,082ครั้ง
ทั้งหมด175,703ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00178 น.ส.สุภัตรา เมฆซ้อนและครอบครัว น.ส.สุภัตรา เมฆซ้อนและครอบครัว 100.00
00177 ครอบครัวสถิรวัฒนา และ หิรัญจารุกร ครอบครัวสถิรวัฒนา และ หิรัญจารุกร 100.00
00176 ครอบครัวฐานันดร รุ่งเรืองวรนนท์ ครอบครัวฐานันดร รุ่งเรืองวรนนท์ 100.00
00175 ครอบครัวยุทธนา เมธาธวัฒน์ ครอบครัวยุทธนา เมธาธวัฒน์ 100.00
00174 ครอบครัวสุขสว่าง และ นันทนรุ่งเรือง ครอบครัวสุขสว่าง และ นันทนรุ่งเรือง 100.00
00173 ครอบครัว โสจินตฤทธิ์ ครอบครัวโสจินตฤทธิ์ 120.00
00172 ว่าที่ร้อยตรียงยุทธ เรืองภัทรกุล เรืองภัทรกุล 140.00
00171 นางสาวประภาวลัย คชศิลา ครอบครัวคชศิลา 8,474.00
00170 คุณธนกร และคุณอมรรัตน์ ครอบครัวพรหมบัญชาชัยและหมอยาดี 200.00
00169 ครอบครัวจิตตา สิรินุวัตร ครอบครัวจิตตา สิรินุวัตร 205.00
00168 คุณ สมพร กิ่งแก้ว น้ำเพชร กิ่งแก้วและครอบครัว 300.00
00167 คุณ ชลัชคุณตรีโรจน์ สุขุม และครอบครัว ครอบครัวสุขุม 500.00
00166 คุณโชคชัย ศิษยศาสตร์ โชคชัย ศิษยศาสตร์ 2,700.00
00165 ครอบครัวพวงแก้ว และ ชูโต ครอบครัวพวงแก้วและชูโต 1,000.00
00164 หจก.นบโพธิ์ออยล์ .นบโพธิ์ 1,200.00
00163 คุณแม่ศรีทิพย์ กิจพัฒนศิลป์ คุณแม่ศรีทิพย์ กิจพัฒนศิลป์ 1,000.00
00161 คณะทานทวี คณะทานทวี 7,200.00
00160 นางสุกัญญา เครือทะบุ สุกัญญา เครือทะบุ 10,000.00
00159 นางพัฒน์นรี เหลืองสีดี ครัวรุ่งทิพย์ 200.00
00158 น.ส.ณัฐกานต์ สิทธิหาญ และด.ญ.บุณยาดา พิบูลสินตระกูล ครอบครัวสิทธิหาญ และ พิบูลสินตระกูล 100.00
00157 คุณพรรณชิต สุดดีพงษ์ ครอบครัวสุดดีพงษ์และสุวิสุทธิ์ 100.00
00156 น.ส. พรทิพย์ ปาฐะเดชะ ปาฐะเดชะ 100.00
00155 น.ส. ตาราไต ใจกล้า ปรีชา ใจกล้า 200.00
00154 ร้านพิสิฐอลูมิเนียม พิสิฐอลูมิเนียม 200.00
00153 คุณกฤตานน คุณทรงศีล ชัยดรุณ พร้อมบุตรธิดา ครอบครัวชัยดรุณ 160.00
00152 น.ส.สุรีย์พร ธิใจ นายโยธิน ปัญญาแก้ว ครอบครัว ธิใจ และ ปัญญาแก้ว 200.00
00151 คุณมรกตคุณนัฐดนัยคุณณัฐวัฒน์ ดวงประเสริฐ มรกต 1,000.00
00150 นายอภิทรัพย์,นส.พรวรินทร์ กายพันธ์เลิศ ,นางเกษราภรณ์ สวัสดิสัตยางกูร ครอบครัวกายพันธ์เลิศ และ สวัสดิสัตยางกูร 300.00
00149 นายวิเชียร นางเสาวรีย์ ภมร วิเชียร เสาวรีย์ ภมร 100.00
00148 ด.ต.วีระพจน์ ด.ต.หญิง ปราณี มนกลบ พร้อมครอบครัว ครอบครัวมนกลบ 100.00
00147 นายพรพล น้อยธรรมราช พรพล น้อยธรรมราช 100.00
00146 นายอรุณ ขัติวัง อรุณ ขัติวัง 100.00
00145 นายปิติวัชร์ นางพรรณ์เกษร กล่ำนาค ครอบครัวกล่ำนาค 100.00
00143 นายสุทาน นางรัชนี น.ส.สโรชา กระสาย ครอบครัวกระสาย 100.00
00142 นายฆเณศรว์ ธัญชนิต และน.ส.ชฎิลพร ทับทิมทอง ฆเณศรว์ และ ชฎิลพร 100.00
00140 น.ส.สร้อยทอง แท่นแก้ว และน.ส.เกศรินทร์ นวลรักษ์ สร้อยทอง และ เกศรินทร์ 100.00
00139 น.ส.นวรัตน์ นิธิสุวรรณรักษา นวรัตน์ นิธิสุวรรณรักษา 100.00
00138 คุณอรุณี รติกานต์ คุณกลกรณ์ วงศ์ภาติกะเสรี ครอบครัวรติกานต์และวงศ์ภาติกะเสรี 105.00
00137 คุณนฤมล,คุณอรุณี,คุณพรทิพย์ รติกานต์ ครอบครัวรติกานต์ 100.00
00134 นายนวพัฒน์ นิวัติตุพังคี นวพัฒน์ นิวัติตุพังคี 100.00
00133 นางพรชนก,นายเรช,ด.ญ.จัสมิน แอนเดอร์สัน ครอบครัวแอนเดอร์สัน 100.00
00132 นายเลน นีสสัน นางปทิตตา ไชยวุฒิ เลน นีสสัน นางปทิตตา ไชยวุฒิ 100.00
00131 คุณ ชลิดา สุธรรม ชลิดา สุธรรม 100.00
00130 นายมนตรี,ด.ช.นัฐภาส มาลีสวาลา และ น.ส.ธรรมรัตน์ ยิ้มแย้ม ครอบครัวมาลีสวาลา-ยิ้มแย้ม 300.00
00129 นางยุพดี เลื่อนฉวี ยุพดี เลื่อนฉวี 100.00
00128 นางกัลยา ศรีบุญมา และบุตร ธิดา กัลยา ศรีบุญมา 500.00
00126 ครอบครัวเอมอร-นิโรธ ฮดโสดา ครอบครัวเอมอร-นิโรธ ฮดโสดา 2,200.00
00125 ผศ. ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช ผศ.ลดาวัลย์ ภูมิวิชชุเวช 113,000.00
00124 นายวริศ นายเวศาข์ อัคนิจ สิรญาณ์ อัคนิจ 36,000.00
00123 คณะสมาชิก สโมสรไลออน สากลภาค310 ดี และญาติธรรม กทม. คณะสมาชิก สโมสรไลออน สากลภาค310ดี และญาติธรรม กทม. 1,000.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027