ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้25ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,072ครั้ง
ทั้งหมด175,693ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00236 นายยุทธพงษ์ รอดรักษา รอดรักษา 800.00
00235 น.ส. นพรัตน์ สารีวงษ์ น.ส. นพรัตน์ สารีวงษ์ 200.00
00234 น.ส. สุจิน เหมือนทองดี น.ส. สุจิน เหมือนทองดี 200.00
00233 นายอธิวัส กิตติเวชรักษ์ กิตติเวชรักษ์ 300.00
00232 น.ส. สิริพร สู่เจริญ น.ส. สิริพร สู่เจริญ 1,000.00
00231 น.ส. วรยา บุญมา น.ส. วรยา บุญมา 1,000.00
00229 นายธวัฒน์ชัย นางพันธนันต์ ด.ญ.พัสราภรณ์ พิพัฒน์โชติ พ่อประวิทย์ แม่จันทร์สุดา วิบูลชาติ 5,000.00
00228 นายณัฏฐพนม พรหมชัยพฤกษ์ นายณัฏฐพนม พรหมชัยพฤกษ์ 700.00
00227 นายณัฏฐพนม พรหมชัยพฤกษ์ นายก้องบุญมา พฤกษ์พงศา 500.00
00226 นางอุษา รังษิยาภา นางอุษา รังษิยาภา 2,300.00
00225 คุณละออง พวงสมบัติ พร้อมญาติพี่น้อง คุณพ่ออิน คุณแม่แผ้ว พวงสมบัติ 1,000.00
00224 โรงเรียนดนตรีนาฏศิลป์สันติไทไท โรงเรียนดนตรีนาฏศิลป์สันติไทไท 6,600.00
00223 นางสาหร่าย อุ่ยรุ่งโรจน์ นางสาหร่าย อุ่ยรุ่งโรจน์ 21,500.00
00221 พ.ต.อ.อนุ ม.ล.เหมือนหมาย เนินหาด ครอบครัว เนินหาด 1,000.00
00220 แม่คำหน้อย มหาวรรณ แม่คำหน้อย มหาวรรณ 1,000.00
00217 นายรุ่งวิทย์ นางภคนันท์ สุวรรณอภิชน พร้อมบุตร , ธิดา ครอบครัว สุวรรณอภิชน 500.00
00216 รศ. ยงยุทธ์ นางมลฤดี นายกลไก ใจบุญ ครอบครัว ใจบุญ 2,000.00
00215 น.ส. กมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ น.ส. กมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ 11,000.00
00213 Udo and Galaya Boos Udo and Galaya Boos 100.00
00212 นางสีพรรณ แสงสว่าง+ครอบครัว นางสีพรรณ แสงสว่าง+ครอบครัว 100.00
00211 คุณอุสนี แซ่หยาง คุณอุสนี แซ่หยาง 100.00
00210 ร้านซีเนม่าเดาะล้านนา ร้านซีเนม่าเดาะล้านนา 100.00
00209 คุณสุพิศ ดวงสว่าง คุณสุพิศ ดวงสว่าง 100.00
00208 คุณกนกวรรณ ด.ญ.เกศรินทร์ พรอุดมสุข ครอบรัว พรอุดมสุข 100.00
00207 คุณยุทธนา เฉลิมภัทร คุณยุทธนา เฉลิมภัทร 100.00
00206 ครอบครัว เซ็นทรัล ครอบครัวเซ็นทรัล 100.00
00205 นายสมบูรณ์ แซ่เอง,น.ส.กษมา คัจฉนันท์ นายสมบูรณ์ แซ่เอง,น.ส.กษมา คัจฉนันท์ 100.00
00204 พ.อ.อ.อนุชิต แดงโชติ พร้อมครอบครัว พ.อ.อ.อนุชิต แดงโชติ พร้อมครอบครัว 100.00
00203 ครอบครัวคงวัฒนเศรษฐ์ ครอบครัวคงวัฒนเศรษฐ์ 100.00
00202 นางนันทวัน,นายสนั่น นามวงศ์พรหม นางนันทวัน,นายสนั่น นามวงศ์พรหม 101.00
00201 นายเผ่าพันธุ์ จันทร์แก้ว และน.ส.กุหลาบ พฤฒิธรรมูล นายเผ่าพันธุ์ จันทร์แก้ว และน.ส.กุหลาบ พฤฒิธรรมูล 120.00
00200 นายรักษ์เกียรติ ศิริจันทรานนท์ และน.ส.โจลี่ เสว่าง นายรักษ์เกียรติ ศิริจันทรานนท์ และน.ส.โจลี่ เสว่าง 200.00
00199 ครอบครัววงศ์หิรัญสมบัติ ครอบครัววงศ์หิรัญสมบัติ 100.00
00198 นายเจตนิพิฐ คนเพียร นายเจตนิพิฐ คนเพียร 100.00
00197 คุณบังอรคุณอรอุมา เทือกตา คุณบังอรคุณอรอุมา เทือกตา 100.00
00194 คุณธนนันทน์ วิชสรรค์ คุณธนนันทน์ วิชสรรค์ 100.00
00193 ครอบครัวเตรียมสันติภาพ ครอบครัวเตรียมสันติภาพ 100.00
00192 คุณจรรยา กนกจรรยา ครอบครัวกนกจรรยา 100.00
00191 นางแสงจันทร์ ประพฤติ นางแสงจันทร์ ประพฤติ 100.00
00190 จ.ส.ต.อำนาจ เพ็ชรแอน จ.ส.ต.อำนาจ เพ็ชรแอน 100.00
00189 คุณน้ำผึ้ง ใสเมืองยอง คุณน้ำผึ้ง ใสเมืองยอง 100.00
00188 นายสนาม แก้วกันทะ นายสนาม แก้วกันทะ 100.00
00186 นางกัญญาณัฐ ต้นโรจน์ไพศาลและครอบครัว นางกัญญาณัฐ ต้นโรจน์ไพศาลและครอบครัว 100.00
00185 ด.ต.หญิง สมควร ค้างดาว ด.ต.หญิง สมควร ค้างดาว 100.00
00184 พ.อ.กฤษณ์ บัณฑิต พ.อ.กฤษณ์ บัณฑิต 100.00
00183 นายนิวัตร นางสุนีย์ ธัญวรารักษ์ ครอบครัวธัญวรารักษ์ 100.00
00182 นายสันทัด นางฐปนรรฆ์ สุวรรณา นายสันทัด นางฐปนรรฆ์ สุวรรณา 100.00
00181 นางเพ็ญศิริ วงษ์สกุล นางเพ็ญศิริ วงษ์สกุล 100.00
00180 พ.ต.สมชาย นางพรรณี ฉ่ำชื่น ครอบครัว ฉ่ำชื่น 400.00
00179 Dr.R Hemi คุณรัชนีบูลย์ นพรัตน์ Dr.R Hemi คุณรัชนีบูลย์ นพรัตน์ 100.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027