ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้40ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,087ครั้ง
ทั้งหมด175,708ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00290 คุณร่มไทร ลียะกิตติพร คุณร่มไทร ลียะกิตติพร 100.00
00289 คุณสุภาพร วัฒนา จันทร์เพ็ญ สุภูตะโยธิน 100.00
00288 นางอรทัย อุดมพันธ์ นางอรทัย อุดมพันธ์ 100.00
00287 ด.ช.ภานุวัฒน์ ลียะกิตติพร ด.ช.ภานุวัฒน์ ลียะกิตติพร 100.00
00286 นายอภิชาต มงคลทอง นายอภิชาต มงคลทอง 100.00
00285 นางอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว นางอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว 100.00
00284 เด็กหญิงเปมิก ไพรแสนสุข เด็กหญิงเปมิก ไพรแสนสุข 100.00
00283 นายนันทภพ ธารมรรค นายนันทภพ ธารมรรค 100.00
00282 คุณนริศา ไชยสวน ส.ต.อ.พิเชษฐ์ ยศอาลัย ครอบครัวไชยสวน - ยศอาลัย 100.00
00281 นางสาวจิตรา บุญยศยิ่ง นางสาวจิตรา บุญยศยิ่ง 100.00
00280 พ่อรัตน์ กีฬาแปง พ่อรัตน์ กีฬาแปง 100.00
00279 นางสาว อรวรรณ พัดชา นางสาว อรวรรณ พัดชา 100.00
00278 คุณ มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง คุณ มณีรัตน์ ไพรรุ่งเรือง 200.00
00277 นายยงยุทธ นางกมลชนก พระธรรมช่วย นายยงยุทธ นางกมลชนก พระธรรมช่วย 1,000.00
00276 นางบัวเรียว สังราญ นางบัวเรียว สังราญ 105.00
00275 น.ส. กัลยากร อธิศกุลชน น.ส. กัลยากร อธิศกุลชน 100.00
00274 นายปัญญา ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ นายปัญญา ศักดิ์พิสุทธิวณิชย์ 100.00
00273 นางโศรดา นายดนัย รัตนวาม นางโศรดา นายดนัย รัตนวาม 100.00
00272 คุณแม่ เจียน พันธหาร คุณแม่ เจียน พันธหาร 300.00
00271 น.ส. วิมลสิริ เรืองทอง น.ส. วิมลสิริ เรืองทอง 100.00
00270 นายประสงค์ นางขวัญใจ เหลี่ยมโสภณ นายประสงค์ นางขวัญใจ เหลี่ยมโสภณ 100.00
00269 ส.อ. ภุชงค์ โชชัยชาญ ส.อ. ภุชงค์ โชชัยชาญ 100.00
00268 คุณวันเพ็ญ ดอนดง วันเพ็ญ ดอนดง 100.00
00267 นายอดุลย์ ฉวีศักดิ์ นายอดุลย์ ฉวีศักดิ์ 100.00
00266 นายสุทธิชัย ทองจันทร์ ครอบครัวทองจันทร์ 100.00
00265 น.ส.จุฑารัตน์ บรรลิขิตกุล จุฑารัตน์ บรรลิขิตกุล 100.00
00264 คุณสุวิสาส์ กีรติบุตร สุวิสาส์ กีรติบุตร 100.00
00263 นายกูลศักดิ์ นางลออ อาจสงคราม ครอบครัวอาจสงคราม 100.00
00262 นายชัยณรงค์ พลับพลา นิพพานัง สุขขัง 100.00
00261 นางนฤมล เฮงฮู้ นางนฤมล เฮงฮู้ 100.00
00260 น.ส.ลาวัลย์ วงศ์วัชระมงคล น.ส.ลาวัลย์ วงศ์วัชระมงคล 100.00
00259 นายประพันธ์ ใจปินตา ตอบแทนบุญคุณเมืองเชียงใหม่ 25,500.00
00258 น.ส.นวพัฒน์ สุปัญญาวิโรจน์ พร้อมคณะ น.ส.นวพัฒน์ สุปัญญาวิโรจน์ พร้อมคณะ 1,500.00
00256 Mr.Mai and Miss Sasinan Mr.Mai and Miss Sasinan 1,000.00
00255 คุณ อุดร คงคาเขตร คุณ อุดร คงคาเขตร 1,000.00
00254 คุณแม่วิไล อรรถชัยศิริ คุณแม่วิไล อรรถชัยศิริ 1,000.00
00253 นาย จิรเมธ ปฏิภาณกุล นาย จิรเมธ ปฏิภาณกุล 20,020.00
00252 คุณ เสาวภาคย์ ช่างสุวรรณ ไกรลาศช่างสุวรรณ 10,000.00
00251 นายจดุรงค์ เรือนอินทร์,น.ส.อรวรรณ ก้องปฐพิชัย ครอบครัวเรือนอินทร์+ก้องปฐพิชัย 400.00
00250 น.ส.ลภัสรดา ประยงค์ทรัพย์ น.ส.ลภัสรดา ประยงค์ทรัพย์ 200.00
00248 คณะลูกหลานตระกูลบุญยัง พ่ออินโถ แม่สมนา บุญยัง 10,700.00
00247 คุณลลิตา ยืนยงค์สกุล ลลิตา ยืนยงค์สกุล 500.00
00246 อัยการปาริชาติ แดงบรรจง อัยการปาริชาติ แดงบรรจง 1,000.00
00245 นายประชัน พุทธวงค์วัน พุทธวงค์วัน 200.00
00244 น.ส. สุทธิพร แตงทองคำ น.ส. สุทธิพร แตงทองคำ 100.00
00243 น.ส. ฉัตรทิพย์ หอมหวน น.ส. ฉัตรทิพย์ หอมหวน 100.00
00242 น.ส. ลาวัลย์ แดงทองคำ น.ส ลาวัลย์ แดงทองคำ 100.00
00240 นางสาว ณัฐติยา หาญอิศราเวช นางสาว ณัฐติยา หาญอิศราเวช 700.00
00239 น.ส.พรหมภัสสร หรหมผลิน น.ส.พรหมภัสสร หรหมผลิน 200.00
00238 น.ส.พรหมภัสสร หรหมผลิน ด.ช. ภณโชติ ประเสริฐสุข 200.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027