ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้23ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,070ครั้ง
ทั้งหมด175,691ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00545 อ.ยงยุทธ อ.สุภาภรณ์ สมวานิช ครอบครัวสมวานิช 3,000.00
00523 คุณวรนุช จิตตาลาน วรนุช จิตตาลาน 25,000.00
00513 แม่ชีสุนีย์ นันทวงศ์ พร้อมลูกหลาน แม่ชีสุนีย์ นันทวงศ์ พร้อมลูกหลาน 1,500.00
00480 นายยงยุทธ์ นางพรรณี วงษ์ดี และบุตร-ธิดา ครอบครัววงษ์ดี 20,400.00
00162 นางจันทร์สุดา วิบูลชาติ นางจันทร์สุดา วิบูลชาติ 28,000.00
00136 คุณพรสวรรค์ คงกิตติศาล พรสวรรค์ คงกิตติศาล 6,400.00
00120 ร.ต.ต.จีระศักดิ์ คุณสมจิต มาลายงค์ ครอบครัวมาลายงค์ 11,700.00
00048 คณะลูกหลานคุณพ่อสำเริงคุณแม่จันทร บริบูรณ์ บริบูรณ์ - ชัยผดุง 27,815.00
00550 คุณพ่อหวาด คุณแม่สมพร อยู่เชียร พร้อมลูกหลาน คุณพ่อหวาด คุณแม่สมพร อยู่เชียร พร้อมลูกหลาน 2,000.00
00430 รศ.นิลพรรณ รัตน์ดิลกพานิชย์ นายแพทย์กิตติ รัตน์ดิลกพานิชย์ 120,000.00
00394 นางธีรภรณ์ รอดเรือน คุณพ่อธวัช คุณแม่รัชฎา ทำบัวชา พ.ต.ท.วัลลภ รอดเรือน 13,000.00
00214 นางสาวกิมเหลี่ยง เหล่มประวัติ นางสาวกิมเหลี่ยง เหล่มประวัติ 50,000.00
00115 คุณแม่ฉัตร โตทศ และ ลูกหลาน คุณแม่ฉัตร โตทศ และ ลูกหลาน 33,280.00
00099 อ.สมศักดิ์ ดร.ไพเราะ สุวภาพ พร้อมด้วย ธิดา ครอบครัวสุวภาพ 68,650.00
00570 นางทัศนียา นางสาวจิรัชยา วังพฤกษ์ ครอบครัววังพฤกษ์ 64,500.00
00567 คุณแม่อิ่ม คุณแม่ทั้ว บัวทอง พร้อมลูกหลาน คุณแม่อิ่ม คุณแม่ทั้ว บัวทอง พร้อมลูกหลาน 7,400.00
00551 อ.พิชิต คุณลำยอง อัคนิจ 4 ตระกูล พิลาแดง,ศรีบุระ,ยิ่งยง,ใจแช่ม 7,470.00
00560 คุณพรสวรรค์ คงกิตติศาล พรสวรรค์ คงกิตติศาล 7,400.00
00575 นายเปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ วิวัฒนเศรษฐ์ 3,000.00
00573 นางสาวนพรัตน์ สารีวงษ์ นางสาวนพรัตน์ สารีวงษ์ 1,100.00
00572 นางสาวสุจิน เหมือนทองดี นางสาวสุจิน เหมือนทองดี 800.00
00569 นางสาวสิริพร สู่เจริญ นางสาวสิริพร สู่เจริญ 1,000.00
00568 เด้็กชายสกรรจ์ บุญคิรี เด้็กชายสกรรจ์ บุญคิรี 1,000.00
00566 นางคูณสี หาญอิศราเวช นางคูณสี หาญอิศราเวช 1,100.00
00565 นางสาว ณัฐติยา หาญอิศราเวช นางสาว ณัฐติยา หาญอิศราเวช 1,700.00
00564 นางสาว วรยา บุญมา นางสาว วรยา บุญมา 1,500.00
00563 นายกฤษฎา แสงบุญ นายกฤษฎา แสงบุญ 1,800.00
00562 น.ส.อัญญารัตน์ หาญอิศราเวช น.ส.อัญญารัตน์ หาญอิศราเวช 3,500.00
00561 อัยการดุสิต ทองเสนา อัยการดุสิต ทองเสนา 6,000.00
00574 อ.สว่าง อ.สุภานีย์ แก้วกันทา อ.สว่าง อ.สุภานีย์ แก้วกันทา 3,000.00
00586 นางสาวพิมพา จงอยู่สุข นางสาวพิมพา จงอยู่สุข 10,100.00
00577 คณะ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง คุณหมอชื้นคุณแม่ปุยฝ้าย คันธพนิต 53,000.00
00576 อาจารย์เข็มทอง คันธพนิต เข็มทอง คันธพนิต 42,150.00
00580 คณะลูกหลาน ญาติพี่น้อง คุณพ่อนาม คุณแม่นุ่ม ทั้งสุข 39,700.00
00579 คณะลูก-หลานคุณแม่วงเดือน สุขเกษม คุณแม่วงเดือน สุขเกษม 122,300.00
00542 คุณครูสุภี ไตรเดช คุณครูสุภี ไตรเดช 3,500.00
00584 นางทัศนียา นางสาวจิรัชยา วังพฤกษ์ ครอบครัววังพฤกษ์ 66,500.00
00578 คณะลูก-หลาน คุณพ่อบุญรอด คุรแม่จันจร ศศิธร 20,000.00
00588 คุณกฤติกา ศิริคุณ พระพุทธเจ้า สมเด็จองค์ปัจจุบัน 1,000.00
00063 นางสาววิไล ศศิธร พร้อมด้วยพี่น้องและหลาน ๆ พ่อพาทย์ แม่ยอดเฮือน ศศิธร พ่อพิน แม่จันทร์ดี ศศิธร 102,000.00
00590 นางทัศนียา นางจิรัชยา วังพฤกษ์ ครอบครัววังพฤกษ์ 68,500.00
00591 นางสาวมลฤดี ภาคสุข จิตมล 2029 5,000.00
00595 นายบุญทรง-นางสันทศน์ ชัยบาล นางสาวนันทกา ชัยบาล นายราฆพ ชัยบาล นายบุญทรง-นางสันทัศน์ ชัยบาล 1,000.00
00594 พระครูวินัยธรชัชวาล ชวนปญโญ พ่อแสง แม่คำใบ ไชยวัง 15,000.00
00060 พระเทพสิงหวราจารย์ พระเทพสิงหวราจารย์ 112,650.00
00593 คุณแม่ชัชวดี คุณารักษ์ จงษ์ คุณารักษ์ 106,700.00
00544 คุณเกริก จิตตาลาน คุณเกริก จิตตาลาน 30,000.00
00592 คุณควรชิต คุณวรรณา ปฐมเนติกุล ปฐมเนติกุล 13,000.00
00585 นางสาวมยุรี นายวุฒิศุภกร นิมิตสิทธิชัย แซ่ภู่ นิมิต 8,000.00
00603 คุณชุติกาญจน์ นนท์ไทยสวัสดิ์ ชุติกาญจน์ นนท์ไทยสวัสดิ์ 50,000.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027