ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้48ครั้ง
เมื่อวานนี้42ครั้ง
เดือนนี้338ครั้ง
ทั้งหมด135,302ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00549 นายปัญญากร เชียงรอด นายปัญญากร เชียงรอด 500.00
00548 คุณเบญจา หวานชะเอม เบญจา หวานชะเอม 10,100.00
00547 นางจิราพร เงาคำ ครอบครัวงาคำ 1,000.00
00546 นางศรีนวล สมบัติสุข ครอบครัวสมบัติสุข 1,000.00
00545 อ.ยงยุทธ อ.สุภาภรณ์ สมวานิช ครอบครัวสมวานิช 3,000.00
00544 คุณเกริก จิตตาลาน คุณเกริก จิตตาลาน 15,000.00
00523 คุณวรนุช จิตตาลาน วรนุช จิตตาลาน 25,000.00
00513 แม่ชีสุนีย์ นันทวงศ์ พร้อมลูกหลาน แม่ชีสุนีย์ นันทวงศ์ พร้อมลูกหลาน 1,500.00
00480 นายยงยุทธ์ นางพรรณี วงษ์ดี และบุตร-ธิดา ครอบครัววงษ์ดี 20,400.00
00162 นางจันทร์สุดา วิบูลชาติ นางจันทร์สุดา วิบูลชาติ 28,000.00
00136 คุณพรสวรรค์ คงกิตติศาล พรสวรรค์ คงกิตติศาล 6,400.00
00120 ร.ต.ต.จีระศักดิ์ คุณสมจิต มาลายงค์ ครอบครัวมาลายงค์ 11,700.00
00085 พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. พระครูวิทิตศาสนาทร,ผศ.ดร. 52,000.00
00048 คณะลูกหลานคุณพ่อสำเริงคุณแม่จันทร บริบูรณ์ บริบูรณ์ - ชัยผดุง 27,815.00
00550 คุณพ่อหวาด คุณแม่สมพร อยู่เชียร พร้อมลูกหลาน คุณพ่อหวาด คุณแม่สมพร อยู่เชียร พร้อมลูกหลาน 2,000.00
00430 รศ.นิลพรรณ รัตน์ดิลกพานิชย์ นายแพทย์กิตติ รัตน์ดิลกพานิชย์ 120,000.00
00394 นางธีรภรณ์ รอดเรือน คุณพ่อธวัช คุณแม่รัชฎา ทำบัวชา พ.ต.ท.วัลลภ รอดเรือน 13,000.00
00214 นางสาวกิมเหลี่ยง เหล่มประวัติ นางสาวกิมเหลี่ยง เหล่มประวัติ 50,000.00
00115 คุณแม่ฉัตร โตทศ และ ลูกหลาน คุณแม่ฉัตร โตทศ และ ลูกหลาน 33,280.00
00099 อ.สมศักดิ์ ดร.ไพเราะ สุวภาพ พร้อมด้วย ธิดา ครอบครัวสุวภาพ 68,650.00
รวมทั้งหมด 520 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027