ตราพระสิงห์มูลนิธิ

พระสิงห์ ๑ (พระพุทธสิหิงค์) กลางวงกลม ระหว่างวงกลมสองวงซ้อนกันข้างบนเป็นชื่อ " พระสิงห์มูลนิธิ " ตรงกลาง ซ้าย เป็น อักษร ช ในกรอบสี่เหลี่ยมเปียกปูน คือ "เชียง" ด้านขวาเป็นอักษร ม. คือ "ใหม่" ข้างล่าง เขียนว่า "ใบอนุญาต เลขที่ ต. ๒๔๐/๒๔๘๙" (ต.240/2489)

วัตถุประสงค์การก่อตั้งพระสิงห์มูลนิธิ

  1. เพื่อการศาสนาศึกษา
  2. เพื่อเป็นค่าภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร
  3. เพื่อบูรณะก่อสร้าง เสนาสนะหรือศาสนาสถาน
  4. เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมือง

ปฏิทินกิจกรรมของพระสิงห์มูลนิธิสถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ขณะนี้1คน
วันนี้43ครั้ง
เมื่อวานนี้115ครั้ง
เดือนนี้2,090ครั้ง
ทั้งหมด175,711ครั้ง

รายชื่อผู้บริจาคทุนพระสิงห์มูลนิธิ

หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ใส่คำค้นหา (เจ้าศรัทธา หรือ ชื่อทุน)

ลำดับ เจ้าศรัทธา ชื่อทุน จำนวนเงิน
00406 นายสมภาค นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์ นายสมภาค นางชญาภา วิชชาวณิชนันท์ 2,000.00
00400 นายสุเมธ นิธิสุวรรณรักษา นายจำเซ้ง แซ่ซึง 2,000.00
00354 คุณสันทวิทย์ จงจิตาภรณ์ สันทวิทย์ จงจิตาภรณ์ 8,000.00
00135 คุณแม่วีรวรรณ แซ่แต้ วีรวรรณ แซ่แต้ 7,500.00
00033 คุณศรีนันท์ บุญเป็ง และ ลูก พ่อบุญยืน แม่บัวผัด บุญเป็ง 31,000.00
00534 นางสาวจุฬามณี มาลายงค์ นางสาวจุฬามณี มาลายงค์ 500.00
00533 นางมุกดา อัษฎ์มงคล มุกดา อัษฎ์มงคล 1,000.00
00532 นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ พ.ต.สมพร นางทวี สุนทรเกศ 5,000.00
00493 นายวรรธพล บุญวงศ์และครอบครัว นายวรรธพล บุญวงศ์และครอบครัว 5,000.00
00416 นายอรรณพ ก่อเจริญชัย และ ญาติมิตร ก่อเจริญชัย 50,000.00
00391 นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช สุรนาถ กิตติรัตนเดช 9,000.00
00086 คณะลูกหลาน ญาติพี่น้อง ทั้งสุข คุณพ่อนาม คุณแม่นุ่ม ทั้งสุข 24,700.00
00059 คณะลูกหลาน ญาติพี่น้อง คุณพ่อเจียร คุณแม่สมศรีวังทองคำ 121,000.00
00004 คุณอินถา พรหมชนะ อินถา พรหมชนะ 2,000.00
00002 อาจารย์เข็มทอง คันธพนิต เข็มทอง คันธพนิต 36,150.00
00535 บริษัท ไสว บราวน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท ไสว บราวน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 20,000.00
00436 คุณธรรมรัสมิ์ พุทธมาลีเกษม พุทธมาลีเกษม 33,700.00
00069 คุณพ่อสมรัตน์ จันทรทิพย์ พร้อมลูกหลาน คุณพ่อสมรัตน์ คุณแม่สมร จันทรทิพย์ 194,600.00
00066 คุณทัศนีย์ เที่ยงบูรณธรรม+เครือญาติ คุณพ่อยุต แม่ทองสุก วรรธนะภูติ 67,000.00
00536 นางสาววรรำภา เจต๊ะวัน เจต๊ะวัน 1,000.00
00464 นางดนิตา วาสซิงค์ ดนิตา วาสซิงค์ 2,000.00
00083 คุณครรชิต คุณวรรณา ปฐมเนติกุล ปฐมเนติกุล 11,000.00
00082 รศ.เพ็ญศรี ภู่อุทัย ภู่อุทัย 11,000.00
00027 คุณคำนึง คุณบังอร บุญแฝง คุณคำนึง คุณบังอร บุญแฝง 55,555.00
00517 นางสาวกมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ นางสาวกมลพร อุ่ยรุ่งโรจน์ 15,000.00
00514 นางสาวมยุรีริณ นายวุฒิศุภกร นิมิตสิทธิชัย แซ่ภู่ นิมิต 4,000.00
00537 คุณพลัชพันธ์ รุ่งพรนุรักษ์ รุ่งพรนุรักษ์ 1,000.00
00411 นายเรวัชน์ ชวชาติ นายเรวัชน์ ชวชาติ 3,000.00
00538 นายพิษณุ มหาวงศ์ นายพิษณุ มหาวงศ์ 1,000.00
00476 คุณลำยอง คุณพิชิต อัคนิจ 4ตระกูล พิลาแดง,ศรีบุระ,ยิ่งยง,ใจแจ่ม 6,070.00
00475 คณะลูกหลานทุกคน คุณพ่อมนตรี คุณแม่วนิดา อาจหาญ 130,050.00
00440 พ่อใส แม่ศรีนวล นามอ้าย พร้อมลูกหลาน พ่อใส แม่ศรีนวล นามอ้าย พร้อมลูกหลาน 2,500.00
00257 คุณสว่าง จิรรัตนโสภา คุณแม่ลิ้มกุยเอง แซ่ลิ้ม 16,200.00
00100 นายสงวน นางลัดดา ชุติธรรมวัฒน์ ครอบครัวชุติธรรมวัฒน์ 8,500.00
00074 พระครูวิธานวรกิจ(สงวน ฟูน้อย) พระครูวิธานวรกิจ 35,200.00
00073 คุณพ่อศรีธนญ คุณบัวชุม วงศ์น้ำ ศิริชุดา วงศ์น้ำ 23,899.00
00035 คณะลูก-หลาน พ่อรอด แม่จัทนร์จร ศศิธร บุญรอด จันทร์จร ศศิธร 16,000.00
00446 คุณสมยศ ศรลัมพ์ คุณสมยศ ศรลัมภ์ 2,000.00
00543 ครูอ้น สุพิชา ไตรเดช ครูอ้น สุพิชา ไตรเดช 200.00
00541 คุณบุปผา หวานชะเอม คุณพ่อบรรเจิด หวานชะเอม 10,000.00
00540 อ.สว่าง อ.สุภานีย์ แก้วกันทา อ.สว่าง อ.สุภานีย์ แก้วกันทา 1,000.00
00539 พ่อใส่ แม่ศรีนวล นามอ้าย พร้อมลูกหลาน พ่อใส่ แม่ศรีนวล นามอ้าย พร้อมลูกหลาน 2,900.00
00515 คุณแม่ชัชวดี คุณารักษ์ จงรักษ์ คุณารักษ์ 98,200.00
00454 นางทัศนียา นางสาวจิรัชญา วังพฤกษ์ ครอบครัววังพฤกษ์ 48,500.00
00386 คุณพ่อชนัย คุณแม่โสพรรณ นันทยา, คุณภูวดล คุณศิรินันท์ นันทยา นายนภดล นันทยา 14,000.00
00080 คุณชาญวิทย์ อิฐสถิตไพศาลและครอบครัว อิฐสถิตไพศาล 121,000.00
00549 นายปัญญากร เชียงรอด นายปัญญากร เชียงรอด 500.00
00548 คุณเบญจา หวานชะเอม เบญจา หวานชะเอม 10,100.00
00547 นางจิราพร เงาคำ ครอบครัวงาคำ 1,000.00
00546 นางศรีนวล สมบัติสุข ครอบครัวสมบัติสุข 1,000.00
รวมทั้งหมด 564 รายการ


© พระสิงห์มูลนิธิ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร.081-8838752, 087-1755739, 053-416019 โทรสาร. 053-814383, 053-416027