ภาพอื่น ๆ ในกิจกรรม


รูปภาพ :: ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร / FOOD FOR MONKS AND NOVICES

  [31/10/2564,14:13:12] เปิดดูทั้งหมด :: 286 ครั้ง