ภาพอื่น ๆ ในกิจกรรม


รูปภาพ :: ถวายภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร / FOOD FOR MONKS AND NOVICES

  [31/10/2564,14:12:19] เปิดดูทั้งหมด :: 287 ครั้ง