ภาพอื่น ๆ ในกิจกรรม


รูปภาพ :: ภัตตาหาร พระภิกษุสามเณร (FOOD FOR MONKS AND NOVICES)

  [07/02/2562,12:06:21] เปิดดูทั้งหมด :: 96 ครั้ง