ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พระสิงห์มูลนิธิ

มุทิตาสักการะวันที่1กย.เวลา 9-11 น. คณะศรัทธาวัดพระสิงห์ พระสิงห์มูลนยิธิ มูลนิธิครูบาศรีวิชัย พ.ส.อ. กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ สมาคมศิษย์เก่า ธศ.พระสิงห์ ชอ.วช. มจร.ฯลฯร่วมใจกันสวดปาฏิโมก และถวายพุ่มดอกไม้ พระเทพสิงหวราจารย์


วันที่ post: 2016-09-01 18:32:55 ชม 792 ครั้ง