ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พระสิงห์มูลนิธิ

ครบรอบ36ปี ชอ.วช.5 กย.นี้ ครบรอบ36ปี ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเชียงใหม่ คณะกรรมการชมรม จัดงานตานก๋วยสลาก ในวันที่ 11 กย. บนวิหารหลวงวัดพระสิงห์ โดย พระเทพสิงหวราจารย์เมตตาเป็นองค์ประธาน


วันที่ post: 2016-09-01 18:21:52 ชม 809 ครั้ง