ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พระสิงห์มูลนิธิ

การประชุมศาสนพิธีกรคณะสงฆ์เชียงใหม่ร่วมกัยองค์กรการศาสนา จัดให้มีการประชุมสัมมนา ปู่จ๋ารย์ มัคนายก เพื่อหวังให้พิธีการเป็นมาตรฐานเดียวกัน เรียบง่าย ชัดเจน ไม่แตกแยก แบ่งฝ่ายกัน สนใจ คลิกดูกิจกรรมประจำเดือน ของ มูลนิธินี้


วันที่ post: 2016-05-06 09:30:57 ชม 401 ครั้ง