ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พระสิงห์มูลนิธิ

พิธีดำหัวครูอาจารย์วันที่ 23 เม.ย.59 เวลา 14.00 น. สมาคมศิษย์เก่าธรรมพระสิงห์ จัดพิธีรดน้ำดำหัวครูอาจารย์และศิษย์เก่าอาวุโส ที่โรงอาหาร "เรืองวิสุทธิ์" โรงเรียนธรรมราชศึกษา จึงขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว


วันที่ post: 2016-04-18 11:34:48 ชม 658 ครั้ง